HALA BRABENEC

1/2014 | ŽELETAVA

Zpráva majitele firmy pana Luboše Bervidy

Stav do konce roku 2013:

Hala1: rozměry: 12x27m, světla ve výšce ca 5,5m, 8 řad světel, rozestupy mezi řadami 3,5m.
Počet tlumivkových světel: 40ks, 2x 150cm = 2x 58W
Měřená spotřeba: 7,314kWh za hodinu, tj. 73,14kWh za 10h
Náklady: 73,14kWh x 252 pracovních dní x 3,7Kč = 68200Kč (zaokrouhleno)
Intenzita osvětlení: měřeno ca 1m nad podlahou průměrná hodnota 150-180 lux

Hala2: rozměry 15x47m, světla ve výšce ca 7m, 8 řad světel, rozestupy mezi řadami ca 6m
Počet tlumivkových světel: 60ks, 2x150cm = 2x58w
Měřená spotřeba: 10,971kWh za hodinu, tj. 109,71kWh za 10h
Náklady: 109,71kWh x 252 pracovních dní x 3,7Kč = 102300Kč (zaokrouhleno)

Celkové náklady na osvětlení 2 hal tedy ročně činily zhruba 170000Kč.

Stav od začátku roku 2014:

Výměna zářivek za LED liniová světla JO-3000ILO-72/160/5000

 

Hala1:
Počet LED světel (3m): 16ks (příkon 1 ks..............72 W)
Měřená spotřeba: 1,2kWh za hodinu = 12kWh za 10 hodin
Náklady: 12kWh x 252 pracovních dní x 3,7Kč = 11200Kč (zaokrouhleno)
Intenzita osvětlení: 250-300lux

Hala2:
Počet LED světel (3m): 36ks (přidány ještě 2 světla do mezi řady, tak aby nedocházelo k výkyvům intenzity osvětlení
Spotřeba: 27kWh za 10hodin
Náklady: 27kWh x 252 pracovních dní x 3,7Kč = 25200Kč (zaokrouhleno)

Celkové náklady na osvětlení 2hal za rok budou činit zhruba 36400Kč

Hlavní závěry:
Předpokládaná roční úspora ze 2 hal činí 133600Kč........ 80%!!!
Návratnost investice ca 3 roky!!!
Zlepšení intenzity osvětlení o ca 100 lux!!! Měření provedeme ještě po ca 1000h svícení, po zaběhnutí diod

 

Upřímně řečeno není na trhu v současnosti mnoho technologií s návratností 3 roky. V době, kdy energetická náročnost většiny strojírenských technologií klesá, stávají se náklady na osvětlení
Významnou položkou v podstatě fixních nákladů firmy. Když jsem tedy zjistil, že mohu na nákladech za osvětlení významně ušetřit a současně zlepšit světelné podmínky při výrobě, bylo rozhodnuto.
Pro potenciální klienty doporučuji zvolit takové řešení, které bude intenzitu osvětlení a celkově světelné podmínky na pracovišti zlepšovat. Vyhnete se tak spekulacím zaměstnanců, že chcete
dosáhnout úspory na úkor jejich zraku…

 

S pozdravem

Luboš Bervida
Jednatel/Geschäftsführer/CEO

Brabenec, spol. s r.o.
Pražská 199
675 26 Želetava

Tel: +420 568 455 238
Fax: +420 568 455 120
Mob: +420 739 419 193
www.brabenec.info   www.zeletavska-kamna.cz

Fotografie:

HALA BRABENECHALA BRABENECHALA BRABENECHALA BRABENEC
Zpět