Příklad úspornosti č:1


Dům s pěti obyvateli - 5 místností + chodba + zádveří + koupelna + WC + prádelna + dílna + terasa.

Kuchyně 200W . . . . . . . . .6 h.Zádveří 100W . . . . . . . 2 h.
Obývací pokoj 300W . . . . .5 h.Koupelna 200W . . . . . . 2 h.
1. pokoj 200W . . . . . . . . . .5 h.WC 100W . . . . . . . . . . . 2 h.
2. pokoj 200W . . . . . . . . . .5 h.Prádelna 200W . . . . . . 2 h.
3. pokoj 200W . . . . . . . . . .5 h.Dílna 300W . . . . . . . . . .5 h.
Chodba 200W . . . . . . . . . .2 h.Terasa 200W . . . . . . . . .3 h.

Výše uvedený dům má spotřebu ve svícení 9400W denně.
Při sazbě 5,- Kč / 1KW = 47,- Kč / den
Za 30 dní ……… 1.410,- Kč
Za 1 rok ……… 16.920,- Kč


K těmto částkám je nutno připočítat cenu za vadné žárovky v průběhu roku a nutný čas při jejich obstarávání a výměně cca 2.000,- Kč.
Celkem za rok: 18.920,- Kč.


S LED JO-Technology dle předchozí tabulky svítíme 10 x úsporněji, denně 940W.
Při sazbě 5,- Kč / 1KW = 4,70 Kč / den
Za 30 dní ………. 141,- Kč
Za 1 rok ……… 1.692,- Kč

Uspoříte tedy 17. 228,- Kč za 1 rok.


Investice do našich JO LED svítidel ve stejné svítivosti a počtu cca 30 ks se pohybuje mezi 35 – 40.000,- Kč. Návratnost vložených investic je za 2 – 2,5 roku.
Při předpokládané životnosti 30 roků a více :) si raději celkovou úsporu spočítejte sami ( 516.840,-Kč ).