Příklad úspornosti č:2


Byt 3 + 1 se třemi obyvateli.


Kuchyně 200W . . . . . . . . .6 h.2. pokoj 200W . . . . . . . . . .5 h.
Obývací pokoj 200W . . . . .5 h.Koupelna a WC 100W . . . 2 h.
1. pokoj 200W . . . . . . . . . .5 h.Chodba 100W . . . . . . . . . . 2 h.

Výše uvedený dům má spotřebu ve svícení 4600W denně.
Při sazbě 5,- Kč / 1KW = 23,- Kč / den
Za 30 dní ……… 690,- Kč
Za 1 rok ……… 8.400,- Kč


K těmto částkám je nutno připočítat cenu za vadné žárovky v průběhu roku a nutný čas při jejich obstarávání a výměně cca 1.000,- Kč.
Celkem za rok: 9.400,- Kč.


S LED JO-Technology dle předchozí tabulky svítíme 10 x úsporněji, denně 460W.
Při sazbě 5,- Kč / 1KW = 2,30 Kč / den
Za 30 dní ………. 69,- Kč
Za 1 rok ……… 840,- Kč

Uspoříte tedy 8.560,- Kč za 1 rok.


Investice do našich JO LED svítidel ve stejné svítivosti a počtu cca 10 ks se pohybuje mezi 10 – 15.000,- Kč. Návratnost vložených investic je za 2 – 2,5 roku.
Při předpokládané životnosti 30 roků a více, celkovou úsporu je 256.800,-Kč.